666

12345

12345

333

TỪ KHÔNG ThÂN ÁI MẾN CHÀO CÁC BẠN

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Tháng năm

                                   
                                                   Điều có thật

                  Chiều trước biển cô đơn
                  Anh viết tên em lên sóng
                  Bóng hình em hư ảo như mơ.


                  


                  Anh ngộ vội
                  Tội từ vô lượng kiếp
                  Trót yêu ai
                  Giờ biết làm sao ?

                                    16/05/1013                  
                  Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể tặng hình (Sao chép URL hình ảnh ) video youtube ,dán vô khung comment không cần dùng thẻ .Lưu ý:Định dạng đuôi ảnh bạn có thể chèn vào comment ['JPG','GIF','PNG','BMP'] .Cám ơn nhiều .